Search results

(61 - 80 of 104)
Philips' new map of Southern Africa, including the Cape Colony, Transvaal, and Natal
Carta Geographica del Capo de Buona Speranza
A Map of the Cape of Good Hope with its true Situation
No. I.  Cape Colony, 1896-7
Nieuwe Naaukeurige Land-en Zee-Kaart, van het voornaamste Gedeelte der Kaffersche Kust, Begrypende de Sardanje-Bay en de Caap de Bonne Esperanca met alle des Zelfs Plantazien
Niuewe Kaart van Caap der Goode Hoop in hare rechte jegenwoordige staat vertoond door
Cape of Good Hope
Cape Colony reconnaissance series. Strydenburg
The colony of the Cape of Good Hope and neighbouring territories
South Africa
[Map of land allotted at the Cape of Good Hope giving the numbers of the plots and also the names of the owners]
Cape Colony reconnaissance series. Warmbad
Il Paese Degli ottentotti ne' Contorni del Capo di Buona Speranza
Cape Province
Delineatio sinus illius, quem Hollandi mensalem, sua lingua Taffel Baje, nominarunt
Cape of Good Hope and Orange Free State. Philipstown
Nieuwe Naaukeurige Land-en Zee-Kaart, van het voornaamste Gedeelte der Kaffersche Kust, Begrypende de Sardanje-Bay en de Caap de Bonne Esperanca met alle des Zelfs Plantazien
The Dutch colony of the Cape of Good Hope
Algemeene kaart van de Colonie de Kaap de Goede Hoop, ontworpen volgens de naauwkeurigste berekeningen van de afstanden der plaatsen, en menigvuldige waarnemingen van breedte, gedaan op eene reis door deze landstreek, in de jaaren 1797 en 1798
Cape Colony

Share

Share