Search results

(1 - 20 of 54)
Fauresmith
Transvaal and Orange Free State. Winburg
Transvaal and Orange Free State. Bloemhof
Cape of Good Hope and Orange Free State. Philipstown
Equatorial and southern Africa
Potchefstroom
Zastron
Transvaal and Orange Free State. Vrede
W. & A.K. Johnston's war map of the Transvaal, Orange Free State, &c.
Verkeersweё. Die verhaal van 300 jaar van vervoer in Suid-Africa tesame met 'n geїllustreerde kaart aangebied deur die administratie van die Suid-Afrikaanse spoorweё en hawens by geleentheid van die Van Riebeeck-fees
Orange Free State. Bethulie
Transvaal and Orange Free State. Ermelo
Klerksdorp
Orange Free State. Edenburg
Transvaal and Orange Free State. Harrismith
C.G.R. new lines in the Orange Free State, Convention of Dec. 1895 : sketch map shewing approximately the course of routes laid down in Conventn. and followed in the preliminary survey
Philippolis
Transvaal and Orange Free State. Bethulie
Vrede
Plan aantoonende de posities van de burgermachten der Z.A.R. en O.V.S. bij Ladysmith en aan de Tugela, 15 Jan. 1900

Share

Share