Search results

(1 - 20 of 49)
The Commonage, Van Wyk's Vley. Plan B
S.A.R & H. map of the Union of South Africa shewing road motor services = S.A.S. & H. landkaart van die Unie van Suid Afrika aantonende padmotordienste
Standard railway map of South Africa = Standaard spoorwegkaart van SuidAfrika
S.A.R & H diagram of stations & sidings showing transhipping stations = Kaart van stasies & sylyne aantonende oorlaaistasies
Plan van de geproclameerde Goud Velden te Witwatersrand, Z.A.R
Cimbebas et Caffariae Littora a Catenbela ad Promontorium Bonae Spei. Pascaerte van Cimbebas en Caffrares Streckende van Catembela tot Cabo de Bona Esperanca
Pascaerte van't westelycke deel van Oost Indien, van Cabo de Bona Esperanca tot C. Comorin
Verkeersweё. Die verhaal van 300 jaar van vervoer in Suid-Africa tesame met 'n geїllustreerde kaart aangebied deur die administratie van die Suid-Afrikaanse spoorweё en hawens by geleentheid van die Van Riebeeck-fees
Prehistoriese rotstekeninge en =etse : Unie van Suid-Afrika = Prehostoric rock paintings and engravings : Union of South Africa
A Plan of Table Bay with the Road of the Cape of Good Hope, from the Dutch Survey, Published by Johannes van Keulen
A Plan of Table Bay, with the Road of the Cape of Good Hope, from the Dutch Survey, Published by Johannes van Keulen
Plan en Caart van 't Vlek aan Caap de Goede Hoop
Kaart van Afrika door den Heer d'Anville
Union of South Africa. Unie van Suid-Afrika
Nieuwe Naaukeurige Land-en Zee-Kaart, van het voornaamste Gedeelte der Kaffersche Kust, Begrypende de Sardanje-Bay en de Caap de Bonne Esperanca met alle des Zelfs Plantazien
Niuewe Kaart van Caap der Goode Hoop in hare rechte jegenwoordige staat vertoond door
Nieuwe Naaukeurige Land-en Zee-Kaart, van het voornaamste Gedeelte der Kaffersche Kust, Begrypende de Sardanje-Bay en de Caap de Bonne Esperanca met alle des Zelfs Plantazien
Van Wyks Vlei
Cape of Good Hope. Van Wyk's Vlei

Share

Share