Search results

(1 - 20 of 26)
The Commonage, Van Wyk's Vley. Plan B
S.A.R & H. map of the Union of South Africa shewing road motor services = S.A.S. & H. landkaart van die Unie van Suid Afrika aantonende padmotordienste
Standard railway map of South Africa = Standaard spoorwegkaart van SuidAfrika
S.A.R & H diagram of stations & sidings showing transhipping stations = Kaart van stasies & sylyne aantonende oorlaaistasies
Pascaerte van't westelycke deel van Oost Indien, van Cabo de Bona Esperanca tot C. Comorin
Verkeersweё. Die verhaal van 300 jaar van vervoer in Suid-Africa tesame met 'n geїllustreerde kaart aangebied deur die administratie van die Suid-Afrikaanse spoorweё en hawens by geleentheid van die Van Riebeeck-fees
Prehistoriese rotstekeninge en =etse : Unie van Suid-Afrika = Prehostoric rock paintings and engravings : Union of South Africa
Plan en Caart van 't Vlek aan Caap de Goede Hoop
Union of South Africa. Unie van Suid-Afrika
Nieuwe Naaukeurige Land-en Zee-Kaart, van het voornaamste Gedeelte der Kaffersche Kust, Begrypende de Sardanje-Bay en de Caap de Bonne Esperanca met alle des Zelfs Plantazien
Van Wyks Vlei
Cape of Good Hope. Van Wyk's Vlei
Plan aantoonende de posities van de burgermachten der Z.A.R. en O.V.S. bij Ladysmith en aan de Tugela, 15 Jan. 1900
Van Wyks Vlei
Map of the Union of South Africa, 1944 = Kaart van die Unie van Suid-Afrika. [Sheet 4 of 4]
Van Stadens Road progress plan to 31 Decr. 1865, accompanying annual report
Van Rhynsdorp
Malarial areas in the Union of South Africa = Malariagebiede in die Unie van Suid-Afrika
S.A.R. and H. map of the Union of South Africa shewing road motor services, 1938 = S.A.S. en H. kaart van Unie van Suid-Afrika aantonende padmotordienste, 1938
S.A.R. and H. map of the Union of South Africa shewing road motor services, 1942 = S.A.S. en H. kaart van Unie van Suid-Afrika aantonende padmotordienste, 1942

Share

Share