Search results

(21 - 38 of 38)
No. II.  Cape Colony, 1896-7
Map of Cape Colony, 1901
No. III.  Cape Colony, 1896-7
Cape Colony
Geological map of the Colony of the Cape of Good Hope, sheet I
Philips' new map of Southern Africa, including the Cape Colony, Transvaal, and Natal
Sketch exhibiting the topographical arrangement of British Kaffraria, also shewing the Division of Victoria annexed to the Colony of the Cape of Good Hope, sketch no. 6
No. I.  Cape Colony, 1896-7
Cape Colony reconnaissance series. Strydenburg
The colony of the Cape of Good Hope and neighbouring territories
Cape Colony reconnaissance series. Warmbad
The Dutch colony of the Cape of Good Hope
Algemeene kaart van de Colonie de Kaap de Goede Hoop, ontworpen volgens de naauwkeurigste berekeningen van de afstanden der plaatsen, en menigvuldige waarnemingen van breedte, gedaan op eene reis door deze landstreek, in de jaaren 1797 en 1798
Cape Colony
Map of the Colony of the Cape of Good Hope
Outline sketch of the Colony of the Cape of Good Hope
Cape Colony, 1896 : map showing lepers per 10,000 of population for last 10 years so far as can be ascertained, 8th February, 1896
Cape Colony. Prieska

Share

Share