Search results

(21 - 31 of 31)
Nieuwe Naaukeurige Land-en Zee-Kaart, van het voornaamste Gedeelte der Kaffersche Kust, Begrypende de Sardanje-Bay en de Caap de Bonne Esperanca met alle des Zelfs Plantazien
Parliamentary Precinct
South Africa
Delineatio sinus illius, quem Hollandi mensalem, sua lingua Taffel Baje, nominarunt
Algemeene kaart van de Colonie de Kaap de Goede Hoop, ontworpen volgens de naauwkeurigste berekeningen van de afstanden der plaatsen, en menigvuldige waarnemingen van breedte, gedaan op eene reis door deze landstreek, in de jaaren 1797 en 1798
Afrika
Carte de l'Afrique méridionale au pays entre la ligne Cap de Bonne Espérance et l'Isle de Madagascar
Union of South Africa
Sketch of roads from Piquetberg and Ceres Road station to Calvinia, 1889
Sketch of road from Ceres Road Sta. to Touws R. via Ceres Village
South Africa

Share

Share