Search results

(41 - 57 of 57)
The colony of the Cape of Good Hope and neighbouring territories
Insurance plan of Cape Town, Cape Colony, South Africa
Map of the eastern border districts of the Cape Colony comprising the divisions of East London, King William's Town, Queenstown, Wodehouse, Stockenstrom, Fort Beaufort, Peddie, Victoria East, and a portion of Kaffraria proper
Insurance plan of Cape Town, Cape Colony, South Africa
Cape Colony reconnaissance series. Warmbad
The Dutch colony of the Cape of Good Hope
Algemeene kaart van de Colonie de Kaap de Goede Hoop, ontworpen volgens de naauwkeurigste berekeningen van de afstanden der plaatsen, en menigvuldige waarnemingen van breedte, gedaan op eene reis door deze landstreek, in de jaaren 1797 en 1798
Cape Colony
Map of the Eastern Frontier of the Cape Colony and adjacent territory
Map of the Colony of the Cape of Good Hope
Insurance plan of Cape Town, Cape Colony, South Africa
Outline sketch of the Colony of the Cape of Good Hope
Cape Colony harbours : Table Bay : plan shewing breakwater extension as sanctioned : a  future harbour referred to in Sir John Coode's report dated Novr. 1880. Drawing No. 1
[Insurance plan of Cape Town, Cape Colony, South Africa]
Cape Colony, 1896 : map showing lepers per 10,000 of population for last 10 years so far as can be ascertained, 8th February, 1896
Cape Colony. Prieska
Insurance plan of Cape Town, Cape Colony, South Africa

Share

Share