Search results

(41 - 60 of 75)
Insurance plan of Cape Town, Cape Colony, South Africa
Juta's map of South Africa containing Cape Colony, Natal, South African Republic, Orange Free State, Griqualand, Kaffraria, Basutoland, Zululand, Damaraland, Betshuanaland and other territories
Cape Colony
Insurance plan of Cape Town, Cape Colony, South Africa
Geological map of the Colony of the Cape of Good Hope, sheet I
Map of the colony of Natal. Durban (North Coast)
Insurance plan of Cape Town, Cape Colony, South Africa
Philips' new map of Southern Africa, including the Cape Colony, Transvaal, and Natal
Map of the Cape Government Railways, the Royal Mail Route of the Orange River Colony, Tranvaal and Rhodesia
Map of the Transvaal Colony
No. I.  Cape Colony, 1896-7
Cape Colony reconnaissance series. Strydenburg
Map of the Orange River Colony shewing land occupied & reserved for natives
The colony of the Cape of Good Hope and neighbouring territories
Insurance plan of Cape Town, Cape Colony, South Africa
Map of the eastern border districts of the Cape Colony comprising the divisions of East London, King William's Town, Queenstown, Wodehouse, Stockenstrom, Fort Beaufort, Peddie, Victoria East, and a portion of Kaffraria proper
Insurance plan of Cape Town, Cape Colony, South Africa
Cape Colony reconnaissance series. Warmbad
The Dutch colony of the Cape of Good Hope
Algemeene kaart van de Colonie de Kaap de Goede Hoop, ontworpen volgens de naauwkeurigste berekeningen van de afstanden der plaatsen, en menigvuldige waarnemingen van breedte, gedaan op eene reis door deze landstreek, in de jaaren 1797 en 1798

Share

Share