Search results

(61 - 80 of 92)
Kenya Colony
No. I.  Cape Colony, 1896-7
Northern Africa, including Morocco, Tunis, Tripoli, &  Algeria -- Southern Africa, including the Cape Colony, Transvaal and Natal
Cape Colony reconnaissance series. Strydenburg
Map of the Orange River Colony shewing land occupied & reserved for natives
The colony of the Cape of Good Hope and neighbouring territories
Insurance plan of Cape Town, Cape Colony, South Africa
Map of the eastern border districts of the Cape Colony comprising the divisions of East London, King William's Town, Queenstown, Wodehouse, Stockenstrom, Fort Beaufort, Peddie, Victoria East, and a portion of Kaffraria proper
Insurance plan of Cape Town, Cape Colony, South Africa
Cape Colony reconnaissance series. Warmbad
The Dutch colony of the Cape of Good Hope
Algemeene kaart van de Colonie de Kaap de Goede Hoop, ontworpen volgens de naauwkeurigste berekeningen van de afstanden der plaatsen, en menigvuldige waarnemingen van breedte, gedaan op eene reis door deze landstreek, in de jaaren 1797 en 1798
Cape Colony, Natal & c
Cape Colony
Southern Africa comprising Cape Colony, Natal & c. with Orange River Free States
Johnston's war map of Zulu-land and adjoining districts with a map of the Cape Colony
Map of the colony of Natal. South Coast
Map of the Eastern Frontier of the Cape Colony and adjacent territory
Map of the colony of Natal. Scale

Share

Share