Search results

(81 - 100 of 110)
Delineatio sinus illius, quem Hollandi mensalem, sua lingua Taffel Baje, nominarunt
Cape of Good Hope and Orange Free State. Philipstown
Nieuwe Naaukeurige Land-en Zee-Kaart, van het voornaamste Gedeelte der Kaffersche Kust, Begrypende de Sardanje-Bay en de Caap de Bonne Esperanca met alle des Zelfs Plantazien
The Dutch colony of the Cape of Good Hope
Algemeene kaart van de Colonie de Kaap de Goede Hoop, ontworpen volgens de naauwkeurigste berekeningen van de afstanden der plaatsen, en menigvuldige waarnemingen van breedte, gedaan op eene reis door deze landstreek, in de jaaren 1797 en 1798
Cape Colony
Pas-karte van de Zuyd-west-kust van Africa; van Cabo Negro tot beoosten Cabo de Bona Esperanca
Afrika
Cape of Good Hope. Loxton
Cape of Good Hope. Victoria West
Gezicht van Kaap der Goede Hope, als men op de Reede legt
Cape of Good Hope. Fraserburg
Cape of Good Hope. Van Wyk's Vlei
Geological map of the Colony of the Cape of Good Hope, sheet L.
A map and chart of the Cape of Good Hope, with the Soundings in Table Bay, False Bay, and Saldanha Bay
Map of the Colony of the Cape of Good Hope
Outline sketch of the Colony of the Cape of Good Hope
Carte de l'Afrique méridionale au pays entre la ligne Cap de Bonne Espérance et l'Isle de Madagascar
Survey of the Cape of Good Hope by Lieut. A.T.E. Vidal of HMS Leven assisted by Capt. Lechmere, Lt. T. Boteler and Mr. M.H.A. Gibbons under the direction of ... 1882
Cape of Good Hope

Share

Share