Search results

(1 - 3 of 3)
Carta geografica de Africa del Capo de bon Esperanze sino al Regno et Imperio Monamotapo e Ria de la Goa. Scoperto dell' Citadino e Commandante
Pas-karte van de Zuyd-west-kust van Africa; van Cabo Negro tot beoosten Cabo de Bona Esperanca
Nieuwe Caarte van Kaap de Goede Hoop en't Zuyderdeel van Africa

Share

Share