Search results

(1 - 6 of 6)
Nieuwe Naaukeurige Land-en Zee-Kaart, van het voornaamste Gedeelte der Kaffersche Kust, Begrypende de Sardanje-Bay en de Caap de Bonne Esperanca met alle des Zelfs Plantazien
Niuewe Kaart van Caap der Goode Hoop in hare rechte jegenwoordige staat vertoond door
Oost Indien van Cabo de Bona Esperanca tot Ceilon
Pas-karte van de Zuyd-west-kust van Africa; van Cabo Negro tot beoosten Cabo de Bona Esperanca
Gezicht van Kaap der Goede Hope, als men op de Reede legt
Nieuwe Caarte van Kaap de Goede Hoop en't Zuyderdeel van Africa

Share

Share