Search results

(1 - 5 of 5)
The Dutch colony of the Cape of Good Hope
The Dutch Colony of the Cape of Good Hope
Carta geografica del Capo di Buona Speranza
Algemeene kaart van de Colonie de Kaap de Goede Hoop, ontworpen volgens de naauwkeurigste berekeningen van de afstanden der plaatsen, en menigvuldige waarnemingen van breedte, gedaan op eene reis door deze landstreek, in de jaaren 1797 en 1798
Delineatio sinus illius, quem Hollandi mensalem, sua lingua Taffel Baje, nominarunt

Share

Share