Search results

(1 - 11 of 11)
Carte de l'Afrique méridionale au pays entre la ligne Cap de Bonne Espérance et l'Isle de Madagascar
The Dutch colony of the Cape of Good Hope
Le Pays des Hottentots aux environs du Cap de Bonne Espérance
Le pays des Hottentots aux environs du Cap de Bonne Esperance
The Dutch Colony of the Cape of Good Hope
Le Pays des Hottentots aux environs du Cap de Bonne Espérance
Le pays des Hottentots aux environs du Cap de Bonne Esperance
Carta geografica del Capo di Buona Speranza
Algemeene kaart van de Colonie de Kaap de Goede Hoop, ontworpen volgens de naauwkeurigste berekeningen van de afstanden der plaatsen, en menigvuldige waarnemingen van breedte, gedaan op eene reis door deze landstreek, in de jaaren 1797 en 1798
Le Pays des Hottentots aux environs du Cap de Bonne Espérance
Delineatio sinus illius, quem Hollandi mensalem, sua lingua Taffel Baje, nominarunt

Share

Share