Search results

(1 - 8 of 8)
The Dutch colony of the Cape of Good Hope
A new chart of the southern coast of Africa, from the Cape of Good Hope to Dalagoa [sic] Bay, including the Bank of Cape Agulhas, its soundings, currents, within and without &c.
The Dutch Colony of the Cape of Good Hope
Plan of the Eastern Frontier of the Cape of Good Hope
[Map of land allotted at the Cape of Good Hope giving the numbers of the plots and also the names of the owners]
Carta geografica del Capo di Buona Speranza
Algemeene kaart van de Colonie de Kaap de Goede Hoop, ontworpen volgens de naauwkeurigste berekeningen van de afstanden der plaatsen, en menigvuldige waarnemingen van breedte, gedaan op eene reis door deze landstreek, in de jaaren 1797 en 1798
Delineatio sinus illius, quem Hollandi mensalem, sua lingua Taffel Baje, nominarunt

Share

Share