Search results

(1 - 20 of 20)
Plan van de geproclameerde Goud Velden te Witwatersrand, Z.A.R
Cimbebas et Caffariae Littora a Catenbela ad Promontorium Bonae Spei. Pascaerte van Cimbebas en Caffrares Streckende van Catembela tot Cabo de Bona Esperanca
Pascaerte van't westelycke deel van Oost Indien, van Cabo de Bona Esperanca tot C. Comorin
Plan en Caart van 't Vlek aan Caap de Goede Hoop
Nieuwe Naaukeurige Land-en Zee-Kaart, van het voornaamste Gedeelte der Kaffersche Kust, Begrypende de Sardanje-Bay en de Caap de Bonne Esperanca met alle des Zelfs Plantazien
Nieuwe Naaukeurige Land-en Zee-Kaart, van het voornaamste Gedeelte der Kaffersche Kust, Begrypende de Sardanje-Bay en de Caap de Bonne Esperanca met alle des Zelfs Plantazien
Plan aantoonende de posities van de burgermachten der Z.A.R. en O.V.S. bij Ladysmith en aan de Tugela, 15 Jan. 1900
Pascaert van de Costa de Caffres Tusschen Cabo Negro en Cabo de bonae Esperanca
Oost Indien van Cabo de Bona Esperanca tot Ceilon
Cimbebas et Caffariae Littora a Catenbela ad Promontorium Bonae Spei. Pascaert van Cimbebas en Caffrares Streckende van Catembela tot Cabo de Bona Esperanca
Cimbebas et Caffariae Littora a Catenbela ad Promontorium Bonae Spei. Pascaert van Cimbebas en Caffrares Streckende van Catembela tot Cabo de Bona Esperanca
Wassende-Grade-Kaart van de Aetiopische Ocean beslooten met de kusten van Guinea, Angola, de Caffers en Brasilia
Pas-karte van de Zuyd-west-kust van Africa; van Cabo Negro tot beoosten Cabo de Bona Esperanca
Algemeene kaart van de Colonie de Kaap de Goede Hoop, ontworpen volgens de naauwkeurigste berekeningen van de afstanden der plaatsen, en menigvuldige waarnemingen van breedte, gedaan op eene reis door deze landstreek, in de jaaren 1797 en 1798
Gezicht van Kaap der Goede Hope, als men op de Reede legt
Pascaerte van't Westelycke Deel van Oost Indien, van Cabo de Bona Esperanca tot C. Comorin
Nieuwe Caarte van Kaap de Goede Hoop en't Zuyderdeel van Africa
Nieuwe Pascaert van Oost Indien Verthoonende hen van C. de Bona Esperanca tot aan het Landt van Eso. Geleyt op Wassende Graeden en van Veel Fouten Verbetert
Pascaarte van de Bocht van Gabon tuschen C. Formosa and C. de Lopo

Share

Share